28.07.2014 15:31

Valná hromada

Ve čtvrtek 24. července 2014 se uskutečnila valná hromada, jejíž hlavním bodem byla volba nového výboru našeho oddílu.

Předsedající R. Hrubý oznámil, že se nedostavil nadpoloviční počet členů oddílu, proto valná hromada vyčká 15 minut dle stanov. Po uplynutí stanovené lhůty byla schůze zahájena s programem:

Program:                  1. Zahájení

                               2. Odstoupení výboru

                               3. Volba nového výboru

                               4. Diskuse

                               5. Usnesení a závěr

Add 1. R: Hrubý oznámil, že v uplynulých dnech odstoupli ze své funkce předsedy J. Stracený. Spolu s ním se na základě toho rozhodli odstoupit všichni členové starého výboru. Na výborové schůzi dne 17. července 2014 byla proto připravena valná hromada, jejíž hlavním úkolem je zvolit nové vedení organizace, které by mělo být čtyřčlenné.

Add2. J. Stracený odůvodnil svoje odstoupení především nedostatkem času pro vykonávání funkce a také určitou opotřebovaností, neboť ve vedení jednoty byl již řadu let. Současně oznámil, že dál bude aktivním členem, zejména při získávání sponzorů, spolupráci s městem a školou, při práci s mládeží a také při péči o areál hřiště. Na to reagovali někteří členové jednoty, jako například J. Soukup, V. Rákosník, R. Hrubý, kteří J. Stracenému poděkovali za dlouholetou práci pro oddíl.

Add 3. Na základě návrhů z pléna bylo hlasováním rozhodnuto, že nový výbor bude pětičlenný. Na funkci předsedy byl přitom jediný návrh, a to na Radka Hrubého, který návrh přijal. Za členy výboru potom bylo navrženo šest osob, z nichž se K. Vostrý a J. Hranický své kandidatury vzdali. Schůze poté odhlasovala jednomyslně nový výbor, a to ve složení:

a.       Předseda                                             Radek Hrubý

b.      Místopředseda                                     Jaroslav Soukup

c.       Sekretář                                             Zdeněk Makovička

d.      Člen výboru                                         Miroslav Drážďanský

e.      Člen výboru                                         Miroslav Mařík

Add 4. V diskusi seznámil sekretář oddílu Z. Makovička s průběhem losovacích aktivů, kterých se osobně zúčastnil. Požádal o určení podpisových práv pro některé členy výboru, aby se zvýšila operativnost v rozhodování.

J. Stracený ml. informoval o aktuální situaci v kádru mužů včetně možností odhodů a příchodů. R. Hrubý upozornil, že rozhodující musí být efektivita vynaložených prostředků za hráče.

M. Mařík seznámil s prací s mládeží. Bylo navrženo, aby se rozšířil počet mládežnických mužstev o mladší přípravku. Z. Makovička bude odpovídat za ml. žáky, M. Mařík za st. přípravku a V. Nessel za ml. přípravku.

J. Stracený st. seznámil se stavem příprav vybudování umělého zavlažování a nových kabin v areálu hřiště.

Usnesení valné hromady:

1.       Vzala na vědomí odstoupení starého výboru jednoty včetně předsedy J. Straceného st.

2.       Zavolila nový výbor ve složení

a.       Předseda                                Radek Hrubý

b.      Místopředseda                         Jaroslav Soukup

c.       Sekretář                                 Zdeněk Makovička

d.      Člen výboru                              Miroslav Drážďanský

e.      Člen výboru                              Miroslav Mařík

3.       Schválila podpisová práva

a.       V případě smluv, nájmů a dalších právních dokumentů má tato práva předseda a místopředseda

b.      V případě fotbalových záležitostí, přihlášek do soutěží a dalších dokumentů nutných ve styku s fotbalovými orgány také sekretář oddílu.

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904