Historie S.K. Nový Knín 1921

Se vznikem klubu SK Nový Knín na podzim roku 1921 jsou spojována jména pánů Berky, jeho syna, profesora Cypriana, holiče Jandy, obuvníka Pražského a Tomáše Kučery. Fakticky byl fotbalový klub založen ve zmíněném roce uvedenými pany v restauraci „ U Mikulášků“ v místnosti, která se stala i první klubovnou oddílu. Založený klub měl ve znaku zelenou pěticípou hvězdu v zeleném prstenci na bílém poli.

První plakátované utkání bylo sehráno v roce 1922 s nově vzniklým fotbalovým klubem Dobříš v Novém Kníně  na vybudovaném hřišti „Na drahách“. Na tomto hřišti u jatek se hrálo až do roku 1926, kdy původní hřiště bylo nahrazeno hřištěm novým na tržišti „Za salaší“. V těchto letech hraje náš klub populární Podbrdskou župu, a prožívá jeden z mnoha sportovních vrcholů pod vedením drogisty Šofra. Dnešním hráčům přijde asi úsměvné, že si tehdejší hráči kupovali i udržovali veškerý sportovní inventář sami.

Ve třicátých letech vedl klub MUDr. Pozler, v roce 1939 klub přestal na krátký čas existovat, avšak v roce 1940 pod vedením pánů Benetky a Šimry dochází k oživení činnosti klubu  a další vlně fotbalové euforie při účasti v Pražské župě.  Po roce 1945 činnost klubu opět uvadá, aby v roce 1947 opět svoji činnost oživila a hrála pravidelnou soutěž Pražská župa.

V roce 1949 se fotbalový klub v důsledku reorganizace tělesné výchovy slučuje se Sokolem Nový Knín. Tento rok je spojen též s výstavbou v pořadí již třetího hřiště, a to u sokolovny, kde se hrají mistrovská utkání dodnes.

Další reorganizací byl v sezoně 1960/61 fotbalový klub přeřazen do soutěží okresu Příbram (okresní přebor). Od tohoto soutěžního ročníku osciluje účast našeho mužstva dospělých mezi okresní III. třídou  až krajskou I. B třídou a to až do sezony 2001/02, kdy mužstvo tuto třídu  vyhrálo a s příštím ročníkem začíná éra účasti v krajské I. A třídě.

Od roku 1954 se datuje permanentní práce s mládeží. Ovoce této práce bylo zúročeno v několikanásobnou účast našich chlapců v krajské soutěži mládeže a jejich zařazení do mužstva dospělých, kde někteří postupně převzali vůdčí úlohu.

Po neshodách v 90. letech fotbalový klub ze Sokola vystupuje, osamostatňuje se a vrací se k původnímu názvu SK Nový Knín.

Ekonomická existence klubu byla více či méně závislá na dotacích státní správy, od šedesátých let se datuje spolupráce s výrobním družstvem ELKO Nový Knín, po roce 1989 se datuje intenzivnější spolupráce s OÚ a místními živnostníky. V posledních letech přebírá, díky knínskému rodákovi ing. Milanovi Fafejtovi, úlohu generálního sponzora klubu společnost Pražská plynárenská.

V současné době je po sportovní stránce náš klub svým záběrem (přípravky, žáci, B tým dospělých, A tým dospělých) po FK Příbram, Spartaku Příbram, MFK Dobříš a Tatranu Sedlčany na stejné urovni spolu s dalšími oddíly, jako je Rožmitál, Březnice či Bohutín. Například v mládežnických mužstvech je v současné době kolem 60 dětí a oddíl dělá vše pro to, aby nebyl tento počet konečný. Přitom spolupracuje s některými sousedními jednotami, jako je Malá Hraštice, Mokrovraty či Prostřední Lhota.

Na pokrytí tohoto věkového rozsahu fotbalových aktivit však klub disponuje zoufale malým počtem lidí ochotných se této práci věnovat. Představitele klubu čeká vyřešit následující úkoly: přetížené hřiště, nevyhovující kabiny, ekonomická stabilita klubu, doplnění funkcionářské a trenérské základny a v neposlední řadě existenci nájemní smlouvy na pozemky pod hrací plochou a kabinami (fotbalové aktivity jsou provozovány na pronajatých pozemcích).


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904