01.12.2018 19:52

Stav kolem šaten

Do zimní přestávky jsme vstoupili s odhodláním, že kromě sportovních věcí musíme vyřešit i nevyhovující stav kabin na našem hřišti. Původně jsme počítali s tím, že uděláme pouze poměrně jednoduché úpravy, zejména rozdělením sprch pro rozhodčí, hosty a domácí a rovněž, že vyřešíme katastrofální stav sociálních zařízení včetně napojení na kanalizací.

Po první brigádě, které se zúčastnili 4 (slovy čtyři) fotbalisté ze zhruba 35, několik rodičů a mladších žáků, se ukázalo, že stav objektu je v mnohem horším stavu než jsme předpokládali. Zřejmě kořeny ze dvou pařezů, které jsou bohužel stále živé, v několika místech narušily statiku objektu, zdi jsou na několika místech prasklé, nevíme, v jakém stavu jsou základy, takže nelze odhadnou, co by úpravy s celou budovou udělaly. 

Výbor se kvůli tomu během posledního týdne sešel dvakrát. Poprvé rozhodl o úpravách, podruhé, po seznámení se skutečnou situací, rozhodl o tom, že je nutné udělat všechny kroky k tomu, aby se kabiny kompletně předělaly tak, aby vyhovovaly současným požadavkům. Objekt ovšem není v majetku SK Nový Knín, ale Sokola. Proto jsme oslovili jeho vedení, aby se věc řešila společně. Věříme, že se toto setkání uskuteční co nejdříve. Konala se i dvě setkání s vedením města, které kdysi kabiny postavilo. V tomto případě jsme se setkali se vstřícným přístupem, máme jeho podporu.

Jestliže na stavební práce máme zajištěnu firmu, na bourací nikoliv. Měli jsme zato, že drobné práce si uděláme sami a proto jsme svolali na den, kdy byla dokopná, brigádu. Jenže účast byla doslova mizivá, i když na dokopnou přišlo poměrně dost lidí. Na druhém jednání výboru proto Z. Makovička navrhl, abychom využili zkušenosti z ostatních zájmových organizací, které běžně zavazují své členy k povinné brigádnické činnosti v určitém objemu hodin. A pokud ho člen není schopen splnit, uhradí za každou neodpracovanou hodinu určitou částku. Výbor tento návrh schválil, stanovil objem hodin na deset pro každého člena či hráče a určil úhradu ve výši 100 Kč ze každou neodpracovnou hodinu. Nejde pouze o hráče dospělé, ale také o mládežnické oddíly. V tomto případě by měli pomoct hlavně rodiče.

Chceme zdůraznit, že jde o mimořádnou situaci. Byli bychom samozřejmě radši, kdybychom měli možnost vynaložit na rekonstrukci šaten co nejméně prostředků a ty věnovat hlavně na naší mládež a také na obě mužstva dospělých. Jenže bez kvalitního zázemí to zkrátka nejde. Proto věříme, že tuto situaci všichni členové pochopí a že přispějí ke zvelebení našeho hřiště.   

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904