Přátelská utkání

02.05.2020 06:10

Jak je patrné z vyhlášení vlády i desatera Jana Paulyho, generálního sekretáře FAČR, po 11. květnu 2020 lze plánovat přípravná utkání. Proto v součané době o nich jednáme. Soupeře a jejich termíny budeme uveřejňovat v rubrice Příští program.