11.02.2019 14:01

Informace z výboru

Přinášíme další informace z jednání našeho výboru. Ten se v lednu sešel s vedením města a knínského Sokolu ohledně šaten. Bylo domluveno, že nejschůdnějí variantou je převod pozemků pod šatnami na město, které by poté převzalo modernizaci a výstavbu zázemí na sebe. K tomu bude nezbytné vytvořit podmínky, a to zejména sladit skutečnost s katastrálními mapami, schválit tento převod na členské schůzi Sokola a na župě, aktualizovat již vypracovaný projekt šaten a další věci, na kterých se nyní pracuje.

Než se ale tyto formalní záležitosti vyřídí, bude nutné opravit zejména šatnu hostů a některé závady, jako například na elektroinstalaci ve sprchách, abychom mohli jarní část soutěže odehrát bez problémů. V těchto dnech proto nastupují do kabin zedníci, kteří tyto opravy udělají. Současně začne pracovat elektrikář, který nejen zhotoví osvětlení pro tréninkové hřiště, ale také opraví instalaci a zabuduje pro stánek a osvětlení elektroměry.

Další záležitostí je stav trávníku. Už na podzim bylo domluveno opětovné vypískování hřiště s firmou Eurogreen. Po konzultaci ta samá firma nám zapůjčí rovněž stroj pro likvidaci krtka, který se na našem hřišti rozmnožuje.

A poslední informace se týká maškarního plesu. Ten se uskuteční v sobotu 23. března. Věříme, že všichni naši členové přispějí k jeho zdárnému průběhu nejen účastí na něm, ale také při jeho organizaci.

—————

Zpět


Kontakt

SK Nový Knín z.s.

Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556


Sekretář:
603 801 904