Dorost na Huti

03.09.2013 07:53

Na základě dohody, budou někteří naši dorostenci hostovat na Staré Huti na mimořádné hostování.