Členské příspěvky

16.02.2015 21:32

Výbor naší jednoty schválil na lednové schůzi výši příspěvků na letošní rok. Pro dospělé bude pro první půlrok jejich výše na úrovni 500 Kč plus příspěvek FAČR, tedy 200 Kč. Pro studenty a nevýdělečně činné to bude 300 Kč + 200 Kč. Děti uhradí stejnou částku plus členský příspěvek FAČR ve výši 100 Kč. Členové oddílu, kteří jsou na hostování, uhradí jen členský příspěvek FAČR podle věku,tedy mládež 100 Kč a dospělí 200 Kč. Příspěvky vyberou vedoucí mužstev, a to nejpozději do 7.3.2015.